Bądź z Nią, gdy Ona twardo stąpa po ziemi.
I gdy leży wygodnie, marząc sobie nieskrępowanie.
Wtedy też… Zdecydowanie.

————————————————
Be with Her, when she walks hard on the ground.
And when she lies comfortably, dreaming freely.
Then also… Definitely.

Mela Rosa