Czasami wolność to nie tylko stan umysłu.
Moja wolność.

Mela Rosa