Kamienie zewsząd.
Świat martwy, wypłowiały…
Tylko Twoje oczy szmaragdowe.
Zmruż, niech nikt ich nie widzi.
Otwieraj tylko dla mnie.
One są moje.

Mela Rosa