Tylko pamiętaj nie przyzwyczajaj się za bardzo.
Które „NIE” jest trudniejsze?
Te wypowiedziane szeptem wobec samego siebie, czy wykrzyczane wobec napierającego tłumu?

Mela Rosa