Kolekcje Niemych Uczuć przechowuję w najgłębszej szufladzie mej pamięci.
One są bezbronne bo nienazwane: wymykają się zręcznie wszystkim definicjom.
Odsuwam szufladę tylko na moment.
Idealny…Moment…Uczuć…Niemych.
A jaki jest Twój moment idealny?

Mela Rosa