Ile niezadanych pytań pozbawiło Cię szansy?
To uczucie, gdy coś bardzo ważnego omija człowieka bezpowrotnie, męczy okrutnie.
A czasem wystarczyłby gest…

Mela Rosa