Czasami kubeł zimnej wody pozwala oprzytomnieć.
Złapać dystans i żyć rozważniej.

Mela Rosa