Dynamika mego ciała w ruch wprawia przestrzeń między nami.
To się rusza.
To żyje…

Mela Rosa