Nie sztuką jest podróżować po wydeptanych ścieżkach, powtarzać poglądy cudzych ust. Kłamstwo powtórzone pięć razy, prawdą się staje. Tylko cóż to za prawda?
Mela Rosa