On musi Cię poruszyć.
Skracać ścieżki zawiłe.
Wzbudzać ciekawość.
To ma żyć, niech to żyje…

Mela Rosa