Każdy z nas dąży do jedynego, upragnionego szczęścia.
Za to na ile różnych sposobów…
A po czasie, gdy spojrzysz uważnie, może się okazać, że już tymi ścieżkami ktoś szedł przed Tobą.

Mela Rosa